Kunskapsbolaget

Bläckfiskmodellen

Bläckfiskmodellen
Inlärning med alla sinnen

Inlärning för alla sinnen är vår ide! Vi har mer än 20 års erfarenhet som lärare och vi har arbetat tillsammans mer än 10 år för att utveckla vår modell - Bläckfiskmodellen. Genom att konsekvent involvera alla våra sinnen samt sång, musik och rörelse skapar vi förutsättning för ett lustfyllt lärande. Bläckfisken med sina 8 armar har blivit vår symbol för Syn, Hörsel, Känsel, Lukt och Smak samt Sång, Musik och Rörelse.


Föreläsningar...

Vi föreläser gärna om Bläckfiskmodellen och om "Inlärning med alla sinnen"! Vi föreläser som vi lär, med alla sinnen i samspel, för att levandegöra kraften i vår modell och för att ge alla deltagare största möjliga utbyte. Våra sinnen är som fallskärmar - de fungerar bäst när de är öppna!

Våra föreläsningar passar i många sammanhang och för många målgrupper såsom arbetslag i skola och förskola, lärarstuderande, föräldragrupper, personal inom vård och omsorg, arbetsledare m fl. "Inlärning med alla sinnen" är viktigt i alla åldrar - inte bara för barn! Det handlar om förståelsen för att alla människor har olika sätt att ta till sig kunskaper, information och instruktioner och hur man kan uppnå bättre resultat genom att konsekvent tillämpa vår modell.

Vi ha bl a föreläst för lärarstuderanden på Mälardalens Högskola i Eskilstuna vid flera tillfällen om "Bokstavsinlärning med alla sinnen" och "Matematik med alla sinnen".

Vår modell stämmer väl överens med modern forskning om hur inlärning och vår hjärna fungerar och stämmer även väl överens med intentionerna i nya läroplanen för grundskolan. Se t ex Peter Gärdenfors, Lusten att förstå, Natur & Kultur 2010, Torkel Klingberg, Den lärande hjärnan, Natur & Kultur 2011 och Lars-Eric Berg & Anna Cramér, Hjärnvägen till inlärning : rörelser som sätter hjärnan på spåret, Natur & Kultur 2011.

Att levandegöra läroplanen
Vår nya läroplan för grundskolan, Lgr-11, ställer många nya krav på oss som pedagoger. Nu kan vi erbjuda dig som arbetar inom skola/förskola en inspirerande föreläsning om hur man kan levandegöra läroplanen, utfrån vår modell - Inlärning med alla sinnen!

Vad kan vi göra för dig? Kontakta oss så skräddarsyr vi ett upplägg som passar just er!