Kunskapsbolaget

Bläckfiskmodellen

Bläckfiskmodellen
Inlärning med alla sinnen

Inlärning för alla sinnen är vår ide! Vi har mer än 20 års erfarenhet som lärare och vi har arbetat tillsammans mer än 10 år för att utveckla vår modell - Bläckfiskmodellen. Genom att konsekvent involvera alla våra sinnen samt sång, musik och rörelse skapar vi förutsättning för ett lustfyllt lärande. Bläckfisken med sina 8 armar har blivit vår symbol för Syn, Hörsel, Känsel, Lukt och Smak samt Sång, Musik och Rörelse.


Lite om oss...

Det hela startade på Lundbyskolan i Eskilstuna, där vi under mer än 10 år utvecklade det vi idag kallar Bläckfiskmodellen. Tillsammans med våra kollegor, ett fantastiskt team med förskollärare och fritidspedagoger (Lena, Linda, Marie m fl), blev det möjligt att fullt ut arbeta enligt vår pedagogiska modell.

Kunskapsbolaget Bläckfisken Handelsbolag startade vi försommaren 2011 - en dröm vi haft under flera år har äntligen gått i uppfyllelse!

Carina Forsén

  • Yrke: Grundskollärare 1-7
  • Ålder: 40+ år
  • Familj: Make Fredrik och 2 underbara döttrar

Ulla Jönsson

  • Yrke: Grundskollärare 1-3 med Förskollärarexamen i botten
  • Ålder: 60+ år
  • Familj: Make Göran, 4 härliga barn och 2 barnbarn